NAM VIỆT COMPUTER

121A Lý Tự Trọng, Phường 3, Tp.Vũng Tàu